Aftale & Betingelser

Læs mere om Persondata politik og sikkerhed her…

INDGÅELSE

Mobitech Telecom’s tjenester er forbeholdt momsregistrerede virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer. Ved konto-oprettelsen skal der opgives korrekte kontaktoplysninger. Indtastede oplysninger verificeres før aktivering af konto. Mobitech Telecom forpligter sig til at behandle kundens oplysninger fortroligt som beskrevet under GDPR aftalen og må ikke bruges som 3 parts videreformidling. Ved aftalens påbegyndelse er disse betingelser og aftalevilkår gennemlæst og godkendt af kunden. Godkendelsen fremgår som et afkrydsningsfelt på oprettelses formularen. Efter konto oprettelsen er aftale og betingelser tilgængelige fra kundens portal samt supportsiden for Mobitech.

TESTKONTO

Mobitech Telecom stiller 10 gratis SMS beskeder til rådighed i max 7 dage, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Testkontoen deaktiveres efter 7 dage, såfremt der ikke skriftligt, er givet accept på produktets betalingsbetingelser og servicen ønskes fortsat. Varsling e-mail udsendes ved testkontoens udløb hvori betalingsbetingelserne fremgår.

KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning vedr. indhold og slutbruger accept. Ved misbrug af SMS tjenesterne, herunder uetisk opførsel så som udsendelse af uopfordrede beskeder (SPAM) o.lign., vil kundens kontoen blive spærret. Gentagne misbrug medfører ophævelse af aftalen uden yderligere varsel.

Det er kontoejerens ansvar at holde kontoen up to date med stærke passwords, som kontinuerligt udskiftes og erstattes for at undgå udefrakommende adgang. Ligeledes påhviler det kontoejeren  at sikre de data som Mobitech opbevarer ikke kan komme nogen til gene eller andet grundet misbrug af data.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INDHOLD I TEKSTBESKEDER

Mobitech Telecom fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af SMS-beskeder, der sendes via vores services. Kunden accepterer at holde Mobitech Telecom skadesløs for ethvert krav fra tredjepart opstået pga. indholdet af SMS beskeder udsendt via Mobitech Telecom, uanset om det måtte have indflydelse eller direkte skade for kundens forretning.

Kunden kan ligeledes ikke gøre Mobitech Telecom ansvarlig for misbrug af konti til udsendelse af beskeder.

Mobitech Telecom råder alle kunder til at lade indholdet være af typen “ikke personfølsomt” samt ikke at dele sårbare informationer.

Ydermere anbefaler vi alle vores kunder at sløre gemte beskeder og telefonnumre ved at kontakte os.

Du som kunde er informeret om at der benyttes flere Public API mod vores platform og kan derfor ikke gøre Mobitech Telecom ansvarlig for indhold der videreformidles eller misbruges ved trejde mands eje.

GDPR

I forbindelse med din oprettede konto, opbevarer vi dine firma informationer i form af navn, email, telefon og adresse, EAN, faktura emailadresse, login og krypteret password til platformen. Det tilsammen udgør dine konto informationer for at kunne afregne og dokumentere forbrug.

Der gemmes ydermere transaktioner 1-3 md tilbage til at kunne retfærdigøre  den forbrugte SMS mængde og formål.

Mobitech Telecom gemmer ligeledes backup af alle data eksternt for at kunne genskabe platformen ved evt. nedbrud.

Core logs og faktura gemmes i 3 år

Ønsker du en egentlig GDPR aftale, henviser vi til punktet Support/Persondatapolitik

SMS LEVERANCER

Kunden accepterer, at Mobitech Telecom leverer SMS-beskeder via større teleoperatører i ind- og udland og derfor kun kan påvirke leverance og transmission af SMS-beskeder inden for disse firmaers tekniske rammer. SMS-beskeder transmitteres via Internettet sikre SMPP protokol og vil blive leveret hurtigst muligt til modtageren under betingelse af, at modtagerens telefon er tændt og befinder sig i et område dækket af kundens mobilselskab selv eller via roamingaftaler. Kunden accepterer, at afhængig af modtagerens mobiltelefontjeneste kan leverance af SMS-beskeder ikke altid finde sted. Mobitech Telecoms fraskriver sig ansvaret for forsinkelser eller manglende leverancer af SMS-beskeder, der kan tilskrives tredjepart leverandørers forhold, herunder linieudbyder og teleoperatører.

DRIFT

Mobitech Telecom kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Mobitech Telecom’s ydelser.

AFREGNING

Mobitech Telecom debiterer transmitterede SMS beskeder i henhold til dets transaktions log. Disse logs anses for at være korrekte og gyldige, også når kunden har indgivet klage over disses korrekthed og Mobitech Telecom ikke har kunnet verificere klagen ud fra registrerede tekniske fejl og problemer. Da Mobitech Telecom ikke har den fulde kontrol over leverancen af SMS beskeder fra afsender til modtager, refunderer Mobitech Telecom ikke uleverede SMS beskeder, såfremt årsagen til den manglende leverance ligger uden for Mobitech Telecom’s kontrol.

FORCE MAJEURE

Mobitech Telecom fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

PRISER

De til enhver tid gældende priser kan ses på www.mobitech.dk

BETALING

Der afregnes efter månedlig forbrug med 8-30 dages betalings betingelser, afhængigt af valgte abb. type.  Kontoen gøres op den sidste dag i måneden. Evt. overskydende SMS enheder som resultat af mindre forbrug kan ikke overføres til næste periode i de abb. hvor der indgår antal SMS beskeder. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen) hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Ved forsinket betaling skal der betales renter i henhold til renteloven med diskontoen + 5 % p.a. fra forfaldsdagen. Der opkræves rykkergebyr på kr. 50,- pr. rykker, og der afsendes to rykkere med minimum 12 dages mellemrum, før sagen overgives til inkasso.

Overgivelse til inkasso medfører et gebyr på kr. 100,-.

KONTAKT e-mail

Kunden skal ved konto oprettelsen oplyse sin kontakt e-mail-adresse. Mobitech Telecom sender faktura samt informationer om vilkår, betingelser, priser og andre officielle henvendelser til kunden på denne e-mail adresse. Det er kundens ansvar løbende at holde e-mail adressen opdateret. Mobitech Telecom videregiver eller sælger ikke persondata til tredjepart.

VARSLING AF ÆNDRINGER

Mobitech Telecom kan varsle ændringer af vilkår og priser til kunden på dennes kontakt e-mail-adresse. Mobitech Telecom kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

AFTALENS IKRAFTTRÆDEN SAMT FORTRYDELSES-RETTEN

Betingelserne sendes til kundens opgivne e-mail adresse. Kontoens ibrugtagning sker ved skriftlig accept af Mobitech Telecom’s betalingsbetingelser hvorefter kundens fortrydelsesret bortfalder.

OPSIGELSES VARSEL

Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel. Opsigelsen kan ske skriftligt til Mobitech Telecom på info@mobitech.dk Mobitech Telecom kan opsige kontoen med en måneds varsel.

THE SERVICES AND ALL INFORMATION, PRODUCTS AND OTHER CONTENT (INCLUDING THIRD PARTY INFORMATION, PRODUCTS AND CONTENT) INCLUDED HERE ARE PROVIDED “AS IS” AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE TO YOU. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, MOBITECH DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES (EXPRESS, IMPLIED AND STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS) AS TO THE SERVICES AND ALL INFORMATION, PRODUCTS AND OTHER CONTENT (INCLUDING THIRD PARTY INFORMATION, PRODUCTS AND CONTENT) INCLUDED IN OR ACCESSIBLE FROM THIS WEBSITE. IN NO EVENT SHALL MOBITECH OR ANY OF ITS AFFILIATES OR CONTENT PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES, OR DAMAGES FOR LOSS OF USE, PROFITS, DATA OR OTHER INTANGIBLES, OR THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE, INABILITY TO USE, UNAUTHORISED USE, PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF THIS WEBSITE OR THE SERVICES, EVEN IF MOBITECH HAS BEEN ADVISED PREVIOUSLY OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND WHETHER SUCH DAMAGES ARISE IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, UNDER STATUTE, INEQUITY, AT LAW OR OTHERWISE.